Brand: Citizen
Product Code: 000013487
Availability: 2-3 Days

Qty

Kërko ofertë

Kalkulator CX-32N

‣ Ekran me 12 Shifra

‣ Shpejtësia e printimit: 1.9 Lines/sec

‣ Lejon shtyp në dy ngjyra (Zezë dhe të

Kuqe)

‣ Përmban diferencën e kostove të

shitjes

‣ Shëndrrimi i valutës

‣ Kalkulimete tax-av

‣ Power: bateri dhe mbushës

‣ Rola: 58 mm

‣ Shiriti perdorues: IR-100BR

‣ Dimensionet: 148x219x50 mm

Write a review

Note: HTML is not translated!